Prepress መምሪያ

ነዳፊ መጠገን ፋይሎች

Epson ቀለም ማረጋገጫ ማሽን

Heidelberg ሰር የሰሌዳ ማሽን 

ማተሚያ መምሪያ

Komori የማተሚያ ማሽን አንድ

Komori አራት ቀለም ማሽኖችን ለ

Komori G40 ሲ

Komori የፕሬስ ዲ

ተነጻጽሮ Komori ኢ

ጃፓን አምስት ቀለም ማተሚያ ማሽን

ጥረዛ መምሪያ

MBO ታጥፋለህ ማሽን

መሰብሰብ ማሽን

ሰር መጠረዝ አስገዳጅ ማሽን

ራስ-ሰር ሙጫ አስገዳጅ ማሽን

ራስ-ሰር ኮርቻ ማገጣጠም አስገዳጅ ማሽን

ሰር ሦስት ቢላ አጥራቢ ማሽን

የእኛ ቢሮ ህንጻ ዕይታ

ፋብሪካ ግንባታ

የቢሮ ህንጻWhatsApp Online Chat !