وزارت پیش از چاپ

طراح تعمیر فایل های

رنگ اپسون دستگاه اثبات

هایدلبرگ دستگاه ورق خودکار 

وزارت چاپ

Komori هست ماشین چاپ یک

Komori هست چهار ماشین آلات رنگ B

Komori هست G40 C

Komori هست D را فشار دهید

آخرین Komori هست E

ژاپن دستگاه چاپ پنج رنگ

وزارت صحاف

دستگاه تاشو MBO

دستگاه جمع آوری

خودکار دستگاه اتصال وزیری

چسب خودکار دستگاه اتصال

دوخت زین اتوماتیک دستگاه اتصال

اتوماتیک دستگاه برش سه چاقو

دفتر ما ساختمان نمایش

ساختمان کارخانه

ساختمان اداریWhatsApp Online Chat !