201405221047166375

ត្រួតពិនិត្យគុណភាព

យើងមានផលិតផលដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈរបស់កម្មករ 12 មិនថាជាកន្លែងដែលអ្នកមាន, ផលិតផលរបស់អ្នកនឹងនៅជាមួយពួកយើងដោយសុវត្ថិភាព។

យើងបានទទូចថាការត្រួតពិនិត្យគុណភាពយ៉ាងតឹងរឹងសម្រាប់ដំណើរការផលិតកម្មទាំងមូល។ ចាប់ផ្តើមពីការពិនិត្យឯកសារទៅការវេចខ្ចប់និងការដឹកជញ្ជូនចុងក្រោយជំហានគ្នានឹងត្រូវបានពិនិត្យច្រើនដងហើយយើងនឹងរក្សាការទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនថេររបស់យើង។WhatsApp Online Chat !