Prepress विभाग

डिजाइनर फिक्सिंग फाइलहरू

Epson रंग प्रमाण मिसिन

हीडलबर्ग स्वचालित प्लेट मिसिन 

मुद्रण विभाग

Komori मुद्रण मिसिन एक

Komori चार रंग मिसिन बी

Komori G40 सी

Komori प्रेस डी

Lastest Komori ई

जापान पाँच रंग मुद्रण मिसिन

Bindery विभाग

MBO तह मिसिन

सङ्कलन मिसिन

स्वचालित softcover बाध्यकारी मिसिन

स्वचालित गोंद बाध्यकारी मिसिन

स्वचालित काठी सिलाई बाध्यकारी मिसिन

स्वचालित तीन चक्कु कटर मिसिन

हाम्रो कार्यालय भवन हेर्नुहोस्

कारखाना भवन

कार्यालय भवनWhatsApp Online Chat !