మా వినియోగదారులు

బుక్ ఫెయిర్ లో

బోలోగ్నా పిల్లలు బుక్ ఫెయిర్ 

ట్రినిడాడ్ క్లయింట్

ట్రినిడాడ్ క్లయింట్ విజిటింగ్

DSC_5427

ఆస్ట్రేలియా క్లయింట్ ప్రెస్ తనిఖీ చేస్తోంది

అమెరికన్ బుక్ ఫెయిర్ లో

BEA బుక్ ఫెయిర్

DSC_7388-

UK Client Visiting

CC -low resolution

USA కస్టమర్ ప్రెస్ తనిఖీ చేస్తోంది

అమెరికన్ బుక్ ఫెయిర్

ఫ్రాంక్ఫర్ట్ బుక్ ఫెయిర్

HK క్లయింట్

HK క్లయింట్ విజిటింగ్

860b17f5

USA క్లయింట్ తో కలిసినWhatsApp Online Chat !