د صادراتو د بسته

پاچا فو د صادراتو د بسته بندۍ په لوړه کچه فکر کوي، موږ په ژوره توګه پوه ښه packagings پرته، بار پر مهال زموږ په کامل محصول به زیانمن شي

معياري هوايي ترانسپورت

د هوايي ولېږدول مالونه به ډک سره د اوبو د ثبوت کڅوړې او څلور د ساتنې کونج کې دننه او د کارتنونو څخه څلور يزي قوي پوړونه د صادراتو د کارتنونو شي.

معياري سمندرګي لېږد

د بحر د ولېږدول توکو سره به د اوبو د ثبوت کڅوړې او همداسي قوي آزموی وړيا سره څلور د لرګيو د ساتنې کونجونو او څلور قوي پارچي او د لرګيو پالت ته قوي پوړونه د صادراتو د کارتنونو ډک شي

هم موږ کولی تاسو د بسته بندۍ د حل کومه دودیزه برابر کړي. WhatsApp Online Chat !