අප අමතන්න

 

ආදරණීය වටිනා පාරිභෝගිකයින්, if you have any printing inquiry, please don’t hesitate to contact us by Email or Whatsapp. We will reply your questions patiently and quickly( Quote within 3 hour) . 

සාමාන්ය වේගයෙන් උපුටා (1hour තුළ):  [email protected]

ඔබ නිවැරදිව හා නිසි කලට මිලක් උපුටා ගැනීම, එවැනි ප්රමාණය වැනි තොරතුරු, ඔබේ භාණ්ඩ පිරිවිතර, කඩදාසි කොටස් පිටු සහ ආවරණය, මුද්රණ වර්ණ, ප්රමාණය, මතුපිට නිමාවක් සහ අන් අය සඳහා, අපි ඔබගේ ඊ-තැපැල් ලිපිනය ලබා වරක්, අපේ අලෙවි කණ්ඩායම ඔබ උපුටා ඇත දන්වන්න ඉතාමත් ඉක්මණින් හොඳ මිලක්. ඔබට ස්තුතියි.

 

රජ ෆු ගෘප්

එස් henzhen King Fu Color Printing Co.,Ltd (Shenzhen Longgang Factory)

Address:  4F,Block 9 , Xihu Industry Park, Xikeng Village, Yuanshan Jiedao, Longgang District, Shenzhen, China 

Phone/Wechat:+0086-158 8964 4076 (Bill)

ස්කයිප්: bookprintingkf

විද්යුත් තැපෑල: [email protected]

වෙබ් අඩවිය: www.kfprinting.com

 

එස් henzhen ThaiHo Printing Co.,Ltd (Shenzhen Xikeng Factory)

Address:  Block 10 , Xihu Industry Park, Xikeng Village, Yuanshan Jiedao, Longgang District, Shenzhen, China 518115

Phone/Wechat:+0086-134 2098 4941 (Candy)

Skype: printingkf

විද්යුත් තැපෑල: [email protected]

Web: www.kfprinting.com

 

HK රජ ෆු වර්ණ මුද්රණ සමාගම, සමාගම ( H K විකුණුම් කාර්යාලය)

ලිපිනය: 28F, ගොඩනැගිලි අංක 5, ජාත්යන්තර වාණිජ මධ්යස්ථානය, ඔස්ටින් බටහිර පාර, ෙකොව්ලූන්, HK

දුරකථන: + 0086-159 2001 6362 (සනී)

ස්කයිප්: printingcn

Email: printing@kfprinter.com  

වෙබ් අඩවිය: www.kfprinter.com

 

ෆු සමූහ රජු ustralia එස් වර්ග,  කාර්යාලය

ලිපිනය: 29 මැසේ වීදිය, Gladesville, NSW, 2111, ඕස්ට්රේලියාව

දුරකථන: +61 414550544 (මහතා විල්කින්සන්)

Skype: live:sales8_1260  

විද්යුත් තැපෑල: [email protected]m

Our New York office will come soon…

චීනයේ මුදණ රජ ෆු මුදණ කැමති චීනය තුල එක් වහලක් Printing Service විසඳුම ඔබේ හොඳම විශ්වාස කටයුතු සහකරුවෙක්.WhatsApp Online Chat !